Tapa Vaso Dixie 440 cc / 550 cc - 15 oz / 17 oz - Caja 1.800 und. – Europack