Tapa Pote Fabrikal 16 oz - 32 oz / 500 cc - 1.000 cc - Caja 500 und. – Europack